วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

พฤษภาคม 12, 2018 2:40 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ประธานคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด (เขต 9) พร้อมด้วยพลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ และนายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาประชาคมบ้านขามเปี้ย หมู่ 1 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 คน โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และจากการสอบถามความเป็นอยู่ของชาวบ้านและเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนพบว่าส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ เรื่องถนน ไฟฟ้า น้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร และฝึกอาชีพ ตามลำดับ
จากนั้นคณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานห้วยบ้าน และการผันน้ำลำเซบก

ในช่วงบ่ายวันนี้คณะอนุกรรมการจะได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ วัดเถาวัลยิกาวาส อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

152611041345215261104167791526110421854152611044155115261104460171526110450268

|  149 views

Leave a Comment

*

scroll to top