วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » หน้าหลัก » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ประชุมหารือกับส่วนราชการจังหวัดตากเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ประชุมหารือกับส่วนราชการจังหวัดตากเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ

พฤษภาคม 12, 2018 7:50 pm by: Category: หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก ประกอบด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานอนุกรรมการ นายกล้านรงค์ จันทิก นายกรรณภว์ ธนภวรรคภวิน และอนุกรรมการ ประชุมหารือกับส่วนราชการจังหวัดตากเกี่ยวกับการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดเวทีครั้งที่ ๓ (ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วประมาณร้อยละ ๙๕ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
จากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการดำเนินการ สนับสนุน และส่งเสริมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน ให้การต้อนรับ

1526128927940

1526128932847

1526128931166

1526128929656

1526128941728

1526128937460

 

|  148 views

Leave a Comment

*

scroll to top