วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.พาณิชย์ฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การนำเข้า – ส่งออกสินค้า จ.อุบลราชธานี

กมธ.พาณิชย์ฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การนำเข้า – ส่งออกสินค้า จ.อุบลราชธานี

พฤษภาคม 12, 2018 7:56 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การนำเข้า – ส่งออกสินค้า สิทธิประโยชน์ทางการค้าการลงทุนระหว่างไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สถานการณ์การค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว การนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญ หลักเกณฑ์และเงิ่อนไขการนำเข้าสินค้าเกษตร ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จากนั้น เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการเข้าออกสินค้าและรถบรรทุกสินค้า รวมถึงช่องทางการเดินทางเข้าออกของประชาขน ระหว่างไทย – สปป.ลาว ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก
ต่อมา วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับรองเจ้าแขวงจำปาสัก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าการลงทุน การส่งเสริมการนำเข้า – ส่งออก และปัญหาการค้าการลงทุนต่าง ๆ จากนั้น ณ ห้องประชุมจำปาสัก โรงแรมแกรนด์จำปาสัก สปป.ลาว
จากนั้น เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการปลูกกาแฟ การเก็บกาแฟ และปริมาณการรับซื้อและผลผลิตกาแฟจากสวนปากซอง ณ สวนกาแฟปากซอง ไฮแลนด์

1526129417064

1526129425547

1526129423958

1526129422414

1526129420847

1526129419137

|  144 views

Leave a Comment

*

scroll to top