วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ตาก

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ตาก

พฤษภาคม 13, 2018 9:11 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดตาก คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก (เขต ๒)
ประกอบด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานอนุกรรมการ นายกล้านรงค์ จันทิก นายกรรณภว์ ธนภวรรคภวิน และ อนุกรรมการ เดินทางลงพื้นเยี่ยมเยียนและเป็นขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ ดังนี้

– เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา พบปะประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์
บ้านลานสาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ดังนั้น การดำเนินการของทีมขับเคลื่อนฯ จึงให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนความคิดด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้กับการประกอบอาชีพของประชาชนดังกล่าว

– เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา พบประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์
บ้านลานสาง หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สำหรับการดำเนินการของทีมขับเคลื่อนฯ จะให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับประชาชนในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

1526219421650

1526220236137

1526220238215

1526220240225

|  119 views

Leave a Comment

*

scroll to top