วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ. บุรีรัมย์

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ. บุรีรัมย์

พฤษภาคม 14, 2018 2:13 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาวัดปัญญาโชติวนาราม (วัดบ้านตะโก) ตำบลบ้านตะโก อำเถอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดมหาสารคาม (เขต ๑๓) ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมการ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่
เยี่ยมเยือนและพบประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน โดยมี นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นายเกรียงศักดิ์ สมจิต นายอำเภอห้วยราช นายก อบต.บ้านตะโก กำนันตำบลบ้านตะโก ให้การต้อนรับ

ภายหลังรับฟังการรายงานสรุปของทีมขับเคลื่อนฯ ซึ่งได้รวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
ด้านต่าง ๆ ออกเป็น ๑๒ ประเด็น แล้ว นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ เพื่อประชาชนรับทราบ

1526281410041

1526281411940

1526281414835

1526281413511

 

 

|  219 views

Leave a Comment

*

scroll to top