วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนกลุ่มพิเศษ จังหวัดบุรีรัมย์

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนกลุ่มพิเศษ จังหวัดบุรีรัมย์

พฤษภาคม 14, 2018 6:45 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารโดมสวนรมย์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดมหาสารคาม (เขต ๑๓) ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมการ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ
นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชน
กลุ่มพิเศษซึ่งประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และตัวแทนนักศึกษา จำนวน ๔๔๑ คน โดยมี
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

ภายหลังรับฟังรายงานการสรุปแล้ว นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงานดูแลกลุ่มพิเศษ
ซึ่งได้มีการนำเสนอปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการใช้บัตรสวัสดิการร้านค้าประชารัฐ การเพิ่มเบี้ยเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุ
การล่วงละเมิดทางเพศและการขอให้มีเจ้าหน้าที่สอบสวนสตรีประจำการ การอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ
รวมทั้ง การเปิดโอกาสให้คนพิการมีงานทำ การดูแลกลุ่มออทิสติค เป็นต้น

1526297976481 1526297979793 15262979812511526297977852

|  277 views

Leave a Comment

*

scroll to top