วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๓) ลงพื้นที่พบประชาชน ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๓) ลงพื้นที่พบประชาชน ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา

พฤษภาคม 15, 2018 10:30 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดมหาสารคาม
(เขต ๑๓) ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมการ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะประดับ และคณะอนุกรรมการ เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหาของประชาชนกลุ่มพิเศษ จากสภาเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้นำท้องถิ่น และนักศึกษา จำนวน ๕๕๗ คน โดยมี
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
จากการรับฟังการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้มีการนำเสนอปัญหาต่างๆ เช่น
การขับเคลื่อนสภาเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบุกรุกผืนป่า ปัญหายาเสพติดในเยาวชน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การจำหน่าย
สินค้าแพงในร้านค้าประชารัฐ เป็นต้น
ทั้งนี้ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ. นครราชสีมา ร่วมตอบคำถามข้อสงสัย จากตัวแทนกลุ่มต่างๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอในครั้งนี้ต่อไป
32314040_1704141429661605_2364062399012536320_n
32423147_1704141462994935_3658110421522448384_n
S__7512360 S__7512361
|  125 views

Leave a Comment

*

scroll to top