วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การคมนาคม รับหนังสือจากตัวแทนชาวนาเกลือ เพื่อขอให้ตรวจสอบผลกระทบจุดขึ้น-ลง ถนนยกระดับ กม.๓๗+๓๐๐ พระราม ๒ จ.สมุทรสาคร

กมธ. การคมนาคม รับหนังสือจากตัวแทนชาวนาเกลือ เพื่อขอให้ตรวจสอบผลกระทบจุดขึ้น-ลง ถนนยกระดับ กม.๓๗+๓๐๐ พระราม ๒ จ.สมุทรสาคร

พฤษภาคม 15, 2018 10:59 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม โดย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการการคมนาคม พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล และ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมาธิการการคมนาคม รับหนังสือจาก นายสมควร ฆ้องประเสริฐ ตัวแทนชาวนาเกลือ ผู้ได้รับผลกระทบจุดขึ้น-ลง ถนนยกระดับ กม.๓๗+๓๐๐ พระราม ๒ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขอให้คณะกรรมาธิการการคมนาคม ตรวจสอบติดตามความคืบหน้า กรณีขอให้ย้ายจุดขึ้น-ลง กม.๓๗+๓๐๐ รัศมี ๕๐๐ พระราม  สืบเนื่องจากการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อเท็จจริงและพิจารณาพื้นที่มุมสูงบริเวณ กม.๓๖+๒๐๐ กม.๓๗+๓๐๐ ถนนพระราม ๒ ของคณะอนุกรรมาธิการการคมนาคม เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พบว่า ประชาชนโดยรอบ ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพนาเกลือ โรงงานอาหารส่งออก และกลุ่มชุมชนร้านค้า ได้รับความเดือดร้อนจากการคมนาคมจุดขึ้น-ลง
ดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงขอให้ทางคณะกรรมาธิการช่วยพิจารณาดำเนินการเรื่องดังกล่าวด้วย

พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไว้ประกอบการพิจารณาศึกษา วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

S__34152451 S__34152452 S__34152453

|  162 views

Leave a Comment

*

scroll to top