วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. สังคมฯ ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส

กมธ. สังคมฯ ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส

พฤษภาคม 15, 2018 3:56 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูง อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ในฐานะหัวหน้าคณะ พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม พลเอก อรุณสมตน พลเอก สกล ชื่นตระกูล และพลเอก สรรชัย อจลานนท์ พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ได้เดินทางไปประชุมทวิภาคีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารของThe Lisbon Holy House of Mercy MHIH (Portuguese: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa หรือ SCML) พร้อมศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ การหารายได้เพื่อใช้ในกิจการเพื่อผู้สูงอายุ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุ การรับมือและบริหารจัดการกับสังคมผู้สูงของโปตุเกสและสหภาพยุโรป
จากนั้น เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) เข้าเยี่ยมชม Centro Social Polivalente do Bairro Padre Cruz (Multipurpose Social Centre) ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานด้านสังคมแห่งหนึ่งของ SCML โดยเป็นศูนย์ให้บริการด้านสังคม เพื่อจัดกิจกรรมและให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งเด็ก วัยรุ่น และ ผู้สูงอายุ ให้บริการแก่บุคลากรทุกช่วงวัยของชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลคนทุกกลุ่มวัยร่วมกัน และเวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) เข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลิสบอน เพื่อรับฟังภาพรวมความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุของสาธารณรัฐโปรตุเกส

116186

116188

116189

S__17924357

|  143 views

Leave a Comment

*

scroll to top