วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๘) ลงพื้นที่พบประชาชน จ.นครศรีธรรมราช

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๘) ลงพื้นที่พบประชาชน จ.นครศรีธรรมราช

พฤษภาคม 16, 2018 9:32 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดนาวง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าซัก
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๘) ประกอบด้วย นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ประธานคณะอนุกรรมการ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบประชาชน จำนวน ๒๕๐ คน โดยมีนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย
นายอำเภอเมือง ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ทั้งนี้ จากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน พบว่า ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพประมงชายฝั่ง
จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่
เพื่อดูปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของชาวบ้านหมู่ที่ ๙

S__3875042 S__3875070

713732 713736

|  153 views

Leave a Comment

*

scroll to top