วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม คณะอนุฯ พิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม คณะอนุฯ พิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑

พฤษภาคม 16, 2018 10:49 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

1

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นายแพทย์สมชาย โตวณะบุตร แพทย์ทรงคุณวุฒิทางอายุรกรรม สาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา มาให้ข้อมูล

ผลการพิจารณา

               โรคหลอดเลือดในสมอง ตามที่องค์การอนามัยโลกให้คำจำกัดความไว้ว่า เป็นโรคที่มีอาการเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน ก่อให้เกิดอาการทางประสาทจากสมองบางส่วน หรือสมองทั้งหมด โดยอาการนั้นอยู่นานเกิน ๒๔ ชั่วโมง หรือทำให้เสียชีวิต ที่มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมอง ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบบ่อย และเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย สำหรับอาการของโรคหลอดเลือดสมอง จะมีอาการต่าง ๆ เช่น พูดไม่ออก หรือไม่เข้าใจ หรือพูดไม่ชัดทันทีทันใด มีอาการแขน-ขาหรือหน้า อ่อนแรง ชาหรือขยับไม่ได้ทันทีทันใด เป็นต้น  ซึ่งหากเกิดอาการดังกล่าวญาติจะต้องรีบนำส่งแพทย์โดยด่วน สำหรับการบำบัดรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ขึ้นอยู่กับชนิด ความรุนแรง และระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการ ซึ่งหากพาผู้ป่วยมารับการรักษาเร็วที่สุดก็จะลดความพิการและอัตราการตายได้มากเช่นกัน โดยการรักษาสามารถรักษาได้ทางการให้ยา การผ่าตัด การทำเวชศาสตร์ฟื้นฟู จากนั้นต้องควบคุมและรักษาปัจจัยเสี่ยงและโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นตามมา และเมื่อมีอาการดีขึ้นผู้ป่วยควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกลับเป็นโรคหลอดเลือดสมองซ้ำอีก

2 3 4

 

|  119 views

Leave a Comment

*

scroll to top