วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดและปาถกฐาพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีรัฐธรรมนูญตามแนวทางศาสตร์พระราชา”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดและปาถกฐาพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีรัฐธรรมนูญตามแนวทางศาสตร์พระราชา”

พฤษภาคม 16, 2018 11:39 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น นายสุรชัย
เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดและปาถกฐาพิเศษ
เรื่อง “การส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีรัฐธรรมนูญตามแนวทางศาสตร์พระราชา” ในกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร

S__15458309 S__15458310 S__15458312 S__15458321

|  136 views

Leave a Comment

*

scroll to top