วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » ประธานคณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทย ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์

ประธานคณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทย ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์

พฤษภาคม 16, 2018 2:24 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทย ยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย และอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
จากนั้น เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายพีระศักดิ์ พอจิต เป็นหัวหน้าคณะลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน เพื่อให้กำลังใจและสร้างขวัญกำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมทั้งรับฟังรับเรืองราวร้องทุกข์จากพี่น้องในพื้นที่ จำนวน 300 คน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ทหาร ตำรวจ ข้าราชการฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักศึกษา และประชาชน
ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยอาชีพศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

139588 139590 285440

139592

|  144 views

Leave a Comment

*

scroll to top