วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.ต่างประเทศ สนช. จับมือคิวบาขยายความร่วมมือในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีความสัมพันธ์

กมธ.ต่างประเทศ สนช. จับมือคิวบาขยายความร่วมมือในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีความสัมพันธ์

พฤษภาคม 17, 2018 10:45 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, ต่างประเทศ, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

สนช.ไทย ร่วมฉลอง ๖๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-คิวบา เร่งขยายความร่วมมือตั้งโรงงานผลิตวัคซีน ของภูมิภาคอาเซียน พร้อมมอบสาส์นจากนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีใหม่คิวบา

     ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพไทย คิวบา เดินทางเยือนกรุงฮาวานา สาธารณรัฐคิวบา เพื่อร่วมประชุมอย่างเป็นทางการในระดับทวิภาคี และร่วมสานสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย -คิวบา ตามคำเชิญของรัฐบาลและรัฐสภาสาธารณรัฐคิวบา
 เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น ของกรุงฮาวานา ประเทศคิวบา ของวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันครบรอบความสัมพันธ์ไทยคิวบา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ในอดีต
      นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธานกรรมาธิการ และประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาคิวบา – ไทย นายสมชาย  แสวงการ รองประธานกรรมาธิการและเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) นางสาวรมณี คณานุรักษ์เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐคิวบา ถิ่นพำนัก ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ และคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาทิ นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์สมาชิก สนช. อดีตเอกอัครราชทูตและอดีตปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา พลเอก ทวีป เนตรนิยม สมาชิก สนช. และอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายธำรง ทัศนาญชลี สมาขิก สนช. อดีตรองปลัดกระทรวงสาธาณสุข พลอากาศเอก ชนัท รัตนะอุบล พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล พลโท ศิริชัย เทศนาฯลฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดง ความระลึกถึงนาย Jose Martin วีรบุรุษแห่งสาธารณรัฐคิวบา โดยมีประธานกลุ่มมิตรภาพคิวบา-ไทย สมาชิกรัฐสภาคิวบาและทหารกองเกียรติยศร่วมในพิธี
    ระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการดังกล่าว คณะกรรมาธิการต่างประเทศและกลุ่มมิตรภาพไทยคิวบาได้ร่วมหารือทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐคิวบาต่าง ๆ ตลอดการเยือน อาทิ การเข้าพบเพื่อหารือและร่วมเลี้ยงรับรองจาก
รองประธานรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐคิวบา การพบปะเพื่อหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศคิวบา การแลกเปลี่ยนหารือกับผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์คิวบาการพบปะสานสัมพันธ์กับประธานกลุ่มมิตรภาพคิวบา-ไทย และสมาชิกรัฐสภาคิวบา เป็นไปด้วยด้วยบรรยากาศที่ดีแห่งมิตรภาพและประสพความสำเร็จอย่างดียิ่งในทุกๆด้าน ทั้งในด้านความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศ ทางการเมือง ทางการค้า การลงทุน ทางการแพทย์การสาธารณสุขการท่องเที่ยว การสนับสนุนการฝึกอบรมและการกีฬาฯลฯ
     นอกจากนี้ คณะผู้แทนไทยยังได้พบหารือกับผู้แทนจากสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในสาขาต่าง ๆ ของคิวบา อาทิ Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) Center for Molecular Immunology (CIM) และ Finlay Vaccine Institute เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบการแพทย์และการผลิตวัคซีนซึ่งเป็นสาขาที่คิวบามีความโดดเด่นในระดับสากล โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องถึงความสำคัญและศักยภาพของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับคิวบา โดยเฉพาะที่จะมีการสานต่อเรื่องการลงทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาสาธารณสุข ที่จะมีการตั้งโรงงานผลิตวัคซีนขึ้นในไทยและเพื่อเป็นศูนย์กลางของอาเซี่ยน
     ฝ่ายคิวบาได้ย้ำถึงความตั้งใจที่จะกระชับความสัมพันธ์กับไทยและร่วมสนับสนุนการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับคิวบาในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ อาทิ ด้านการลงทุน การท่องเที่ยว การบริการ การเกษตรและอีกหลาย ๆด้าน
     ระหว่างการเยือนคิวบาครั้งนี้ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย เอกอัครทูตไทยประจำสาธารณรัฐคิวบา ถิ่นพำนัก ณ กรุงเม็กซิโก และผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไทย ยังได้นำสาส์นแสดงความยินดีจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีใหม่ ไปมอบผ่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย

 

S__45015046 S__45015047 S__45015048 S__45015049 S__45015050 S__45015051

|  283 views

Leave a Comment

*

scroll to top