วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.สังคมฯ สนช. ประชุมทวิภาคีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของราชอาณาจักรสเปน

กมธ.สังคมฯ สนช. ประชุมทวิภาคีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของราชอาณาจักรสเปน

พฤษภาคม 17, 2018 11:03 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, ต่างประเทศ, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ  The city Hall of Sevilla เมืองเซวิย่า ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูง อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ในฐานะหัวหน้าคณะ พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม พลเอก อรุณสมตน พลเอก สกล ชื่นตระกูล และพลเอก สรรชัย อจลานนท์ พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ได้เดินทางไปประชุมทวิภาคีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารของเมืองเซวิย่า
    ในการนี้ Ms. Emilia Barroso Fuentes ผู้อำนวยการด้านสวัสดิการสังคมฯ เทศบาลเมืองเซบิย่า (Director General of Social Welfare of the City Hall of Sevilla) ได้ให้ข้อมูลสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของราชอาณาจักรสเปน ที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ประชากรกว่าร้อยละ ๒๕ ของสเปน มีอายุเกินกว่า ๖๕ ปี และอัตราการเกิดของประชากรมีจำนวนของลดลงอย่างมาก รวมทั้งยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย และการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองเซบิย่าที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการสังคม และที่อยู่อาศัย โดยการจัดบริการต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุข อาทิ บริการผู้ดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน ซึ่งมีระบบการออกใบอนุญาตและการติดตามประเมินผลผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้บริการมีมาตรฐาน บริการรถรับส่งผู้สูงอายุเพื่อไปเข้ารับบริการทางการแพทย์ กิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ และการสร้างเครือข่ายเพื่อนผู้สูงอายุ โดยจัดทำแอพพลิเคชันเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือและผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเครือข่าย เป็นต้น จากนั้น คณะเดินทางได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการให้บริการผู้สูงอายุ และมาตรการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเป็นปัญหาทั่วโลก

S__18071728 S__18071732 117182 117183

|  264 views

Leave a Comment

*

scroll to top