วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ผลการศึกษาและติดตามแผนงานบูรณาการ”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ผลการศึกษาและติดตามแผนงานบูรณาการ”

พฤษภาคม 18, 2018 12:15 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ สำนักงบประมาณของรัฐสภา ร่วมกับ สำนักวิชาการ สำนักกรรมาธิการ ๑, ๒ และ ๓ จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ผลการศึกษาและติดตามแผนงาน
บูรณาการ” โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดงาน และนางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญ
งบประมาณฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีข้อสังเกตถึงความซ้ำซ้อนของการจัดสรรงบประมาณในแผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในระดับภาค จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงบประมาณของรัฐสภาจึงจัดทำรายงานวิชาการการศึกษาวิเคราะห์การบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก จากการที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม รัฐบาลจึงกำหนดเป้าหมายการบริหารเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ทั้งในมิติหน่วยงาน นโยบายสำคัญ และพื้นที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะและนัยยะสำคัญเชิงนโยบายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

DSC_7216 DSC_7242 DSC_7197 DSC_7204

 

|  143 views

Leave a Comment

*

scroll to top