วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย

พฤษภาคม 18, 2018 3:02 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายซาอีฟ อับดุลลา มูอัมหมัด คัลฟาน อัลซัมซี (H.E.Mr.Saif Abdulla Mohammed Khalfan Alshamisi) เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และนำ Mr. Mosabeh Al Kitbi ผู้ช่วยประธานองค์กรนานาชาติเพื่อขันติและสันติภาพ (Global Council for Tolerance and Peace: GCTP) และ Mr. Samer Anouti ที่ปรึกษาด้านเยาวชนประจำภูมิภาค กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Fund : UNFPA) เข้าพบ โดยมี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล และนายอนุมัติ อาหมัด พร้อมด้วย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานเป็นเวลา ๔๓ ปี โดยเฉพาะทางด้านการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศ สำหรับความสัมพันธ์ทางด้านรัฐสภาทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน โอกาสนี้ ได้แจ้งให้ทราบว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และได้เรียนเชิญประธานรัฐสภาอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงตลอดจนความเท่าเทียมของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีและมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น พ.ร.บ. ความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Expo 2020 ณ กรุงดูไบ ไทยจะเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “Connecting Minds Creating the Future” และขอขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนไทยให้ได้เข้าเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (Council of International Maritime Organization-IMO Council) วาระ ค.ศ. ๒๐๑๗ – ๒๐๑๙ ของไทยด้วย

ด้านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า พร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป

ขณะที่ผู้ช่วยประธานองค์กรนานาชาติเพื่อขันติและสันติภาพได้กล่าวเรียนเชิญสภานิติบัญญัติแห่งชาติไทยเข้าร่วมการประชุมที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นว่า องค์กรนานาชาติเพื่อขันติและสันติภาพมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับรัฐสภาไทยในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ หากได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการแล้วจะพิจารณาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

DSC_1574 DSC_1583 DSC_1621 DSC_1639

|  223 views

Leave a Comment

*

scroll to top