วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การเมือง เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐลัตเวีย และสาธารณรัฐลิทัวเนีย

กมธ.การเมือง เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐลัตเวีย และสาธารณรัฐลิทัวเนีย

พฤษภาคม 22, 2018 7:00 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, ต่างประเทศ, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐลัตเวีย และสาธารณรัฐลิทัวเนีย โดยในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พบปะหารือกับ นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูตไทยประจำฟินแลนด์ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และความสัมพันธ์ของสาธารณรัฐฟินแลนด์และกลุ่มทะเลบอลติก

ต่อมา วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ รัฐสภาเอสโตเนีย นายกล้านรงค์ จันทิก พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เข้าร่วมประชุมหารือกับนาย Andres HerKel ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption Committee of Riigikogu) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกลไก และการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของทั้งสองประเทศ จากนั้น ช่วงบ่ายเยี่ยมชม e-Estonia Showroom และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานเรื่อง e-Governance ซึ่งมีความก้าวหน้าในอันดับต้น ๆ ของโลก รวมทั้งการรับบริการภาครัฐด้วยบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว โดยมี Ms. Anna Piperal ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูล

1526989384990 1526989387661 1526989386437 1526989389969

|  160 views

Leave a Comment

*

scroll to top