วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุมคณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ครั้งที่ ๑๙

สรุปผลการประชุมคณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ครั้งที่ ๑๙

พฤษภาคม 24, 2018 10:53 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๑๐๓ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โดยพิจารณาศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกรณีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ (คลังน้ำมัน) ที่มาจอดลอยลำในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย และวิธีการขจัดคราบน้ำมันเมื่อเกิดการรั่วไหลลงสู่ทะเล

พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร คนที่หนึ่ง ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกรณีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ (คลังน้ำมัน) ที่มาจอดลอยลำในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย และวิธีการขจัดคราบน้ำมันเมื่อเกิดการรั่วไหลลงสู่ทะเล

นาวาเอก อุดร ผดุงอรรถ รองผู้อำนวยการกองยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ระบุว่า การขนถ่ายน้ำมันดิบต้องดำเนินการตามมาตรการและระเบียบของกรมเจ้าท่า คือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ ต้องจัดทำแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำมัน โดยต้องผ่านความเห็นชอบของกรมเจ้าท่า, มีการจัดเตรียมเครื่องมือไว้พร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน, และมีการตรวจสอบความปลอดภัยทุกครั้งเมื่อมีการขนถ่ายน้ำมัน ขณะเดียวกันต้องจัดทำการประเมินความเสี่ยงพร้อมมาตรการป้องกันการขนถ่ายน้ำมันดิบจากทะเลไปสู่โรงกลั่น

ด้านนายธนาธิป จันทรภักดี หัวหน้าควบคุมการจราจร สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า กล่าวว่าก่อนที่จะมีการอนุญาตใด ๆ บริษัทเจ้าของเรือต้องมีหลักประกันที่ชัดเจน ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด อาทิ มีแผนที่เตรียมไว้กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีการส่งรายงานการฝึกซ้อมอุบัติเหตุต่าง ๆ มีการทำประกันภัยครอบคลุมครบทุกด้าน
นายอิทธิเดช เกษมศุข ที่ปรึกษาโครงการท่าเรือ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการขออนุญาตเพื่อจอดเรือ รวมถึงการขนถ่ายน้ำมันในส่วนของเรือที่รับผิดชอบว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งที่ผ่านมา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด ดำเนินการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากมลภาวะน้ำมันมาโดยตลอด  

ทั้งนี้ อนุกรรมาธิการ ได้ให้ข้อเสนอแนะในกรณีดังกล่าวว่า มาตรการป้องกันรวมถึงแผนฝึกซ้อมที่มี ควรชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ หากมีโอกาสให้ดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมด้วย โดยเชื่อว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจและคลายกังวลเรื่องผลกระทบที่เกิดจากมลภาวะน้ำมันได้ พร้อมขอให้ส่งรายงานการฝึกซ้อมมายังอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งจะได้นำมาประกอบกับผลการพิจารณาต่อไป

1 2 3 4 5 6

|  215 views

Leave a Comment

*

scroll to top