วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการโครงการ สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ปทุมธานี

คณะอนุกรรมการโครงการ สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ปทุมธานี

พฤษภาคม 24, 2018 12:02 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดปทุมธานี คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร (เขต ๑๕) ประกอบด้วย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ประธานอนุกรรมการ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร พลโท อำพล ชูประทุม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบประชาชนตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ดังนี้
– เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พบปะประชาชน จำนวน ๗๐ คน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา
– เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พบปะประชาชน จำนวน ๑๗๐ คน ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๒ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก
    จากการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน พบปัญหาหลัก ๆ คือ ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข ยาเสพติด ราคาสินค้าทางเกษตรตกต่ำ ผักตบชวา และต้องการให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หอกระจายข่าว ตลาดชุมชน ลานกีฬา ศูนย์การเรียนรู้ ขยายผิวทาง กล้องวงจรปิด และไฟส่องสว่าง

92004 92008 91970 91969

|  192 views

Leave a Comment

*

scroll to top