วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช

คณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช

พฤษภาคม 25, 2018 2:38 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพฯ จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

S__2433044 S__2433038 S__2433036

|  104 views

Leave a Comment

*

scroll to top