วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. แม่ฮ่องสอน

คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. แม่ฮ่องสอน

พฤษภาคม 25, 2018 3:38 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน  (เขต ๑๒) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานอนุกรรมการฯ พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ ได้เดินทาง
ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่บ้านแม่ปิง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยมี นางมนสุชา แสนสลี หัวหน้าทีมขับเคลื่อนฯ ตำบลแม่ฮี้ นายเนตร พิโน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ปิง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ฮี้ให้การต้อนรับ มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ ๑๕๐ คน

การจัดเวที ครั้งที่ ๔ เป็นการสร้างการรับรู้ ปรับเปลี่ยนความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมการพัฒนา ประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทีมวิทยากรขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับตำบล ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด และผู้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

ข้อเสนอแนะของ สนช. ได้แก่ 
๑. เรื่องกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
๒. จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีโครงการพระราชดำริ และมีนายอำเภอที่เป็นทีมขับเคลื่อนระดับอำเภอ
จึงขอให้ใช้โอกาสนี้ขยายผลให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

S__12140679 S__12140680 S__12140682 S__12140683 S__12140685

 

|  228 views

Leave a Comment

*

scroll to top