วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ 

พฤษภาคม 27, 2018 10:56 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบสัมฤทธิบัตรและให้โอวาทแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา(กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน ๘ จังหวัด ๔๑ โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๒๘ คน

1527392908368

1527392910533

1527392912536

1527392914817

|  197 views

Leave a Comment

*

scroll to top