วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ยุค ๔.๐ รุ่นที่ ๒

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ยุค ๔.๐ รุ่นที่ ๒

พฤษภาคม 28, 2018 9:17 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ยุค ๔.๐ Strong -> Stronger -> Strongest : พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ สำหรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน เพื่อสร้างผู้นำต้นแบบทางจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ๔.๐ และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) บรรยายหัวข้อ” Strong Model : ต้านทุจริต :
จิตพอเพียง” และกิจกรรม Workshop “How to ? -> Strong -> Stronger -> Strongest การผสานกำลัง
ความมุ่งมั่นนำสู่องค์กรใสสะอาด

149419 149629 S__46039116

|  163 views

Leave a Comment

*

scroll to top