วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ร่วมบันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “เร่งขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ EEC” 

สนช. ร่วมบันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “เร่งขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ EEC” 

พฤษภาคม 31, 2018 6:14 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “เร่งขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ EEC” ออกอากาศในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๓๐-๒๒.๐๐ นาฬิกา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

1527764890948

1527764889245

1527764887606

|  217 views

Leave a Comment

*

scroll to top