วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มิถุนายน 1, 2018 9:14 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนางปานี ยาท่อตู้ (H.E. Mrs. Pany Yathotou) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว นำโดย รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-ลาวว่า อยู่ในระดับที่ดีมาก โดยมีความร่วมมือในทุกด้าน เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา และผลประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ ๖๗ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วย สำหรับความสัมพันธ์ของรัฐสภาทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับและได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกันซึ่งเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองฝ่ายได้มีการพบปะกันในการประชุมต่างๆ อาทิ การประชุมสหภาพรัฐสภา (IPU) สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) เป็นต้น ทั้งนี้ สนช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงด้วยว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแล้ว จำนวน ๔ ฉบับ หากมีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คาดว่าจะเข้าสู่การเลือกตั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นไปตามโรดแมปของรัฐบาลที่กำหนดไว้ และปัจจุบัน สนช. ได้ให้ความเห็นชอบกฎหมายแล้ว จำนวน ๒๙๑ ฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อแก้ปัญหาของประเทศอย่างจริงจังเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ อาทิ กฎหมายความเท่าเทียมทางเพศ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมายต่อต้านการทุจริต
ด้านนางปานี ยาท่อตู้ กล่าวว่า การมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้จะเป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่ฝ่ายไทยให้ความร่วมมือคุ้มครองสิทธิแรงงงานลาวให้ทำงานในประเทศไทยอย่างปลอดภัยและมีการต่อต้านการค้ามนุษย์ พร้อมเสนอ สนช.พิจารณา ดังนี้ ๑. เสนอให้กลุ่มมิตรภาพสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันมากขึ้น ๒. เสนอให้สมาชิกรัฐสภาสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านนิติบัญญัติร่วมกัน ๓. เสนอให้เลขาธิการของสองสภามีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อการทำงานร่วมกันในอนาคต ๔. เสนอให้รัฐสภาสองประเทศจัดทำสนธิสัญญา (MOU) ร่วมกันสองประเทศ และ ๕. สนับสนุนการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) เพื่อการพัฒนาอาเซียนร่วมกัน โอกาสนี้ ได้เรียนเชิญ ประธาน สนช. นำคณะสมาชิก สนช. เดินทางเยือน สปป.ลาวในโอกาสที่เหมาะสมต่อไปด้วย
ด้าน ประธาน สนช. กล่าวว่า สำหรับปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ก่อให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ ทาง สนช. ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์ ซึ่งแรงงานจากลาวมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยและเห็นควรมีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น โดยการลงนาม MOU ร่วมกันต่อไป
โดยก่อนหน้านี้ เวลา ๑๔.๒๐ นาฬิกา ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา

1527861970545152786197260115278619758631527861979037152786198229215278619873771527861993772

|  360 views

Leave a Comment

*

scroll to top