วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จ.ตาก

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จ.ตาก

มิถุนายน 2, 2018 12:28 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๒  มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องแม่สอดบอลรูม ชั้น ๑ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด รีสอร์ท จังหวัดตาก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย/ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ”
ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ให้แก่ผู้นำภาคส่วนต่าง ๆ และเสริมสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับ สนช. อีกทั้งเพื่อให้ สมาชิก สนช. ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ สนช. ต่อไป โดยมี นางวัชรี สินธวานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายธานี อ่อนละเอียด พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ นายวิทวัส บุญญสถิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ Mr.Georg Gafron ตัวแทนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย และนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมในพิธีเปิด

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทนายความ อาสาสมัครหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และสื่อมวลชน จากจังหวัดตาก และจังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ คน

1527916948470

1527916950452

1527916954224

1527916958490

1527916956230

|  248 views

Leave a Comment

*

scroll to top