วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง และคณะ ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนโรงเรียนใน จ. ตาก

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง และคณะ ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนโรงเรียนใน จ. ตาก

มิถุนายน 2, 2018 2:30 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง เดอะฮิลล์ ล็อบบี้ บาร์ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดตาก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายวิทวัส
บุญญสถิตย์ และนายสมพล พันธุ์มณี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยอดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เข้ารับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนโรงเรียนบ้านน้ำหอม โรงเรียนบ้านสามหมื่น โรงเรียนบ้านแม่ตื่น โรงเรียน
บ้านกล้อทอ โรงเรียนบ้านหนองแดน โรงเรียนบ้านสุขสำราญ และโรงเรียนพิไกรวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชร

    ทั้งนี้ มีประเด็นที่ผู้แทนโรงเรียนฯ ต้องการได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม อาทิ ปัญหาเรื่องการเรียนการสอน ปัญหาเรื่องครู ห้องเรียน และอาหารกลางวันไม่เพียงพอ ปัญหาเรื่องกายภาพในโรงเรียน ปัญหาเรื่องไฟฟ้าในโรงเรียน (ปัจจุบันใช้โซล่าเซลล์ในโรงเรียนแทนการใช้ไฟฟ้า) อุปกรณ์การเรียนการสอน

1527923765788

1527923767538

1527923769159

1527923770911

|  200 views

Leave a Comment

*

scroll to top