วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์

มิถุนายน 2, 2018 9:41 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, สภาจำลองสัญจร, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพิชัยนครินทร์ อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ นายยุทธนา ทัพเจริญ นายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายไพโรจน์ โพธิไสย อนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภาจำลอง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทีมสภาเด็กและเยาวชน และผู้แทนจากหลายภาคส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๘๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม
ในการนี้ คณะฯ ได้ร่วมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การปลูกฝังให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และแก้ไขปัญหาของจังหวัด และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกด้วย

1527938821071

1527938823173

1527938824996

1527938829896

1527938832622

|  228 views

Leave a Comment

*

scroll to top