วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ร่วมประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย

สนช. ร่วมประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย

มิถุนายน 4, 2018 5:06 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐโครเอเชีย และสาธารณรัฐสโลวีเนีย ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
โดยคณะกรรมาธิการ ได้ประชุมทวิภาคีร่วมกับสมาชิกรัฐสภาของสาธารณรัฐโครเอเชียเกี่ยวกับประเด็น ระบบรัฐสภาของสาธารณรัฐโครเอเชีย ระบบกลไกการทำงานของกรรมาธิการแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐโครเอเชีย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมี รองประธานรัฐสภา และประธานคณะกรรมาธิการรัฐธรรมนูญฯ ให้การต้อนรับพร้อมประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการ ณ รัฐสภาแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย จากนั้น ประชุมร่วมกับรองประธานคณะกรรมาธิการด้านความมั่นคง และกรรมาธิการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นของความมั่นคงภายในประเทศ

1528106011872 1528106013120 1528106014293 1528106015420

|  159 views

Leave a Comment

*

scroll to top