วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล”

รองประธาน สนช. คนที่สอง บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล”

มิถุนายน 5, 2018 6:16 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล” ให้แก่คณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดขึ้น โดยมี นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย อุปนายกและกรรมาธิการ ให้การต้อนรับ

S__7799324 S__7799323 S__7799322 S__7799321

|  162 views

Leave a Comment

*

scroll to top