วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

มิถุนายน 6, 2018 10:07 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

1

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคทางนรีเวชในผู้สูงอายุ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญ รองศาสตราจารย์สุวิทย์  บุญยะเวชชีวิน  อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ข้อมูล

ผลการพิจารณา

ปัญหาทางด้านนรีเวชในผู้สูงอายุ มักเกิดมากในผู้หญิงสูงอายุ โดยปัจจุบันมีโรคที่พบปัญหามากที่สุด ได้แก่
๑. ภาวะการหย่อนตัวของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน ซึ่งมีปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคดังนี้ การเป็นตั้งแต่กำเนิด เกิดจากการ
ตั้งครรภ์ เกิดจากการคลอดบุตร เกิดจากการประกอบอาชีพที่ต้องมีการ  เบ่งท้อง เกิดจากการเข้าสู่วัยทองและอายุที่เพิ่มขึ้น เกิดจากท้องผูกบ่อยครั้ง และเกิดจากการเป็นโรคไอหรือจามเรื้อรัง สำหรับการรักษาสามารถรักษาในทางการแพทย์โดยการใช้ฮอร์โมนทางช่องคลอด การใส่ห่วงดันก้อนเนื้อที่ยื่น การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและการผ่าตัด ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตนเองตามคำแนะนำของแพทย์
๒. ภาวะการปัสสาวะเล็ดในสตรี หมายถึง ภาวะที่ผู้ป่วยมีปัสสาวะเล็ดราดออกมาโดยไม่สามารถควบคุมได้ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มอาการ ได้แก่ ๑) เมื่อไอหรือจามจะมีปัสสาวะเล็ด ๒) กระเพาะปัสสาวะไวเกิน ๓) กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไม่ดีจากโรคทางระบบประสาทหรือเบาหวาน  สำหรับการรักษา แพทย์จะทำการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น อาทิ การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน การใช้ยา และการผ่าตัด ซึ่งทั้ง ๓ อาการ จะไม่ทำให้ผู้ป่วยเกิดการสูญเสียชีวิต แต่จะทำให้เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

2 3 4

|  101 views

Leave a Comment

*

scroll to top