วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ร่วมประชุม International Forum on Parliamentarism Development ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

สนช. ร่วมประชุม International Forum on Parliamentarism Development ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

มิถุนายน 6, 2018 10:14 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมระหว่างประเทศ VDNKh Expo Pavillion75 กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย พลเอก วินัย สร้างสุขดี และนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ เข้าร่วมการประชุม International Forum on Parliamentarism Development จัดโดยสภาดูมาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย โดยคณะฯ ได้เข้าร่วมการประชุมอภิปรายในหัวข้อ “บทบาทรัฐสภาในการส่งเสริมความมั่นคงระหว่างประเทศ การสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติในการพัฒนาเศรษฐกิจในศตวรรษที่ ๒๑” และการประชุมโต๊ะกลม เรื่อง “บทบาทงานด้านนิติบัญญัติในนโยบายเยาวชน”

ซึ่งผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้ช่องทางการทูตรัฐสภาในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ การมีเวทีสำหรับสมาชิกรัฐสภาและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการรับมือกับภัยคุกคามร่วมกันเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงและสันติภาพในประชาคมระหว่างประเทศ และสังคมโลกที่มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพและเป็นพลวัต

การประชุม International Forum on Parliamentarism Development ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของงานนิติบัญญัติในด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีผู้ข้าร่วมการประชุมฯ
กว่า ๕๕๐ คน จาก ๘๓ ประเทศทั่วโลก และองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ๑๑ องค์การS__7815380 S__7815381 S__7815382 S__7815383

 

|  158 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top