วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การกฎหมายฯ สนช. ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง

กมธ. การกฎหมายฯ สนช. ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง

มิถุนายน 6, 2018 2:00 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมร่วมกับ พันตำรวจเอก วีรยศ การุณยธร ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง แนวทางและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจตามนโยบายของรัฐบาล จากนั้น คณะกรรมาธิการตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้า-ออก
ราชอาณาจักร ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง และจุดตรวจท่าเรือศุลกากรจังหวัดระนอง

จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

S__7815549 S__7815550 S__7815551 S__7815552

 

|  174 views

Leave a Comment

*

scroll to top