วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. ให้การรับรองประธาน กมธ. การเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC)

กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. ให้การรับรองประธาน กมธ. การเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC)

มิถุนายน 6, 2018 2:58 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ให้การรับรองนายซั่ง ฝูหลิน (H.E.Mr. Shang Fulin) ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC) ในโอกาสหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ พร้อมด้วยนายวิทวัส
บุญญสถิตย์ โฆษกคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ
ร่วมให้การรับรอง

โอกาสนี้ ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน ๔ ประเด็น ได้แก่
๑. สภาพพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา
๒. สภาพพื้นฐาน วิธีการ และปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโดยความร่วมมือกับฝ่ายจีนในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาในอนาคต
๓. สภาพพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเงิน ภาษี กฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตอุตสาหกรรมความร่วมมือ และ
๔. ข้อเสนอแนะทางด้านการสร้างเขตอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านกำลังผลิตและการลงทุนระหว่างสองประเทศ
S__7815614 S__7815615 S__7815616 S__7815617

|  162 views

Leave a Comment

*

scroll to top