วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธาน กมธ. การเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC)

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธาน กมธ. การเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC)

มิถุนายน 6, 2018 3:04 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายซั่ง ฝูหลิน (H.E. Mr. Shang Fulin) ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมือง
แห่งชาติจีน (CPPCC) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ และนายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล กรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมงาน

S__7815619 S__7815620 S__7815621 S__7815622

|  171 views

Leave a Comment

*

scroll to top