วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐโครเอเชีย และสาธารณรัฐสโลวีเนีย

กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐโครเอเชีย และสาธารณรัฐสโลวีเนีย

มิถุนายน 8, 2018 4:47 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงลูบลิยานา สาธารณรัฐสโลวีเนีย คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐโครเอเชีย และสาธารณรัฐสโลวีเนีย ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ การติดต่อประสานงานและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนไทยในสาธารณ
รัฐสโลวีเนีย โดยมี กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ให้การต้อนรับ

S__7831795 S__7831796 S__7831797 S__7831798

|  192 views

Leave a Comment

*

scroll to top