วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » เลขาธิการวุฒิสภาวางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

เลขาธิการวุฒิสภาวางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

มิถุนายน 9, 2018 11:20 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, รัฐพิธีและพิธีการ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา นำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

1528516400720 1528516396889 1528516326902 1528516318620

|  262 views

Leave a Comment

*

scroll to top