วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชนจังหวัดกำแพงเพชร

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชนจังหวัดกำแพงเพชร

มิถุนายน 11, 2018 11:57 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกำแพงเพชร (เขต ๓) ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วย พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชนตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร และนายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ

 

โอกาสนี้ คณะอนุกรรมการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ที่มุ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล รวมถึงผลงานของรัฐบาล อาทิ หลักเกณฑ์และแนวทางการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน ซึ่งสนับสนุนเงินทุนให้ทุกหมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และได้อธิบายถึงกลไกการทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะต่าง ๆ รวมถึงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณากฎหมาย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศและประชาชน นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

จากนั้น ได้ร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีที่ ๔ “สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mind Set) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา” และ “รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยมีประชาชนเข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน และได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชน เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ภายในพื้นที่บ้านโพธิ์พัฒนา ซึ่งจัดให้มีการเรียนรู้การประกอบอาชีพต่าง ๆ

1528692505612 1528692507781 1528692509314 1528692510896

|  152 views

Leave a Comment

*

scroll to top