วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดเลย

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดเลย

มิถุนายน 11, 2018 2:53 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๒ ตำบลสามตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู (เขต ๖) ประกอบด้วย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยอนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชนตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอภูเรือ และพันเอก สมศักดิ์
แจ่มพันธ์ ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ 
สำหรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนต้องการได้รับการแก้ไข มีดังนี้
๑. การซ่อมแซมถนนสาธารณะ
๒. การใช้ไฟฟ้า
๓. ปัญหาไม่มีน้ำใช้
๔. ทักษะการฝึกอาชีพ
๕. ปัญหาขยะ
ทั้งนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะนำปัญหาดังกล่าวแจ้งให้รัฐบาลทราบต่อไป

S__23879756 S__23879760 S__23879761 S__23879762

|  147 views

Leave a Comment

*

scroll to top