วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดลำพูน

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดลำพูน

มิถุนายน 11, 2018 5:46 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บ้านน้ำดิบชมภู หมู่ ๑๐ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานอนุกรรมการ พลโท อำพน ชูประทุม และนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน จำนวน ๑๒๐ คน พร้อมทั้งให้กำลังใจทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการจัดเวทีที่ ๔ โดยมี นายวิวัฒน์ จันทรโอภาส นายอำเภอลี้ นายณฐกร ภัทรวนนท์ ปลัดอาวุโส และนายกังวาล ผานามสดใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ ให้การต้อนรับ
สำหรับประเด็นปัญหาในพื้นที่ที่ประชาชนต้องการได้รับการแก้ไข มีดังนี้
๑. ขอให้แก้ไขเรื่องพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคา
๒. ขอให้จัดสรรที่ดินทำดิน (ที่ดินที่ถูกยึด )เอามาจัดสรรใหม่ให้เพียงพอ
๓. ขอให้ก่อสร้างสนามฟุตบอล
๔. ขอให้ไม่ให้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปที่อื่น เนื่องจากพื้นที่มีเด็กจำนวนมาก และการเดินทางยากลำบาก
๕. ขอให้ก่อสร้างถนนขึ้นพื้นที่ทำกินที่อยู่ในพื้นที่สูง เพื่อให้ขนผลผลิตลงมาจำหน่ายได้สะดวก
๖. ขอให้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เช่น การแปรรูปผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับผลผลิต การสร้างรายได้จากผลผลิต เป็นต้น
๗. แหล่งน้ำทางการเกษตร เนื่องจากเป็นพื้นที่รายสูง ทำให้แหล่งชลประทานมีไม่เพียงพอ
๘. พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เช่น ลำไย มะม่วง ข้าวโพด พ่อค้่า
๙. เอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน อยู่ในพื้นที่ป่า

โอกาสนี้ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืนว่า เป็นโครงการที่ให้พี่น้องประชาชนเสนอความต้องการจากระดับล่างขึ้นบนเพื่อให้ส่วนกลางรับทราบปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมให้ข้อเสนอแนะขอให้รวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อพัฒนารูปแบบการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ รวมทั้งขอให้ทุกคนรักกัน เพราะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ต้องช่วยเหลือกันและกัน

1528713219011 1528713220617 1528713222354 1528713224143

|  175 views

Leave a Comment

*

scroll to top