วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดลำปาง

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดลำปาง

มิถุนายน 11, 2018 8:35 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต ๑๒) ประกอบด้วย พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร และ พลเรือเอก นพดล โชคระดา และอนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชนตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ดังนี้

– เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ลงพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยมีนายสังคม คัดเชียงเเสน นายอำเภอเสริมงาม และผู้เเทนส่วนราชการอำเภอเสริมงาม ให้การต้อนรับ
สำหรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนต้องการได้รับการแก้ไข มีดังนี้
๑. การขยายและสร้างอ่างเก็บน้ำ
๒. การขยายถนนสายเสริมงาม-ลี้พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง
๓. การส่งเสริมอาชีพกลุ่มหน่อไม้อัดปี๊บ
๔. การตั้งกลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๕. การบุกรุกพื้นที่ป่าบ้านโป่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม
– เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ลงพื้นที่ ณ บ้านสบเสริม หมู่ที่ ๙ ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเสริมงาม ปลัดตำบลเสริมกลาง และผู้เเทนหน่วยงานราชการตำบลเสริมงาม ให้การต้อนรับ
สำหรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนต้องการได้รับการแก้ไข มีดังนี้
๑. ปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
๒. ปัญหาที่ดิน ที่ไม่สามารถโอนสิทธิที่ดินได้
๓. ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

โอกาสนี้ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวขอบคุณนายอำเภอ ส่วนราชการ และวิทยากรที่เกี่ยวข้องที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และได้กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการในท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการแบ่งระดับของปัญหาและระดับของการแก้ไขปัญหาได้ดี

1528723253776 1528723254969 1528723256196 1528723257363

|  172 views

Leave a Comment

*

scroll to top