วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » กมธ. ตำรวจฯ ร่วมประชุมทวิภาคีกับคณะกรรมาธิการการตรวจสอบและการยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน

กมธ. ตำรวจฯ ร่วมประชุมทวิภาคีกับคณะกรรมาธิการการตรวจสอบและการยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน

มิถุนายน 12, 2018 10:33 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เข้าพบนายหวัง เซียงกวง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์การปกครองด้วยกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน รวมทั้งแนวทางและแผนการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางโซเซียลมีเดียต่างๆ ซึ่งรัฐบาลจีนให้ความสำคัญ โดยบังคับให้ประชาชนเรียนกฎหมายเบื้องต้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และบรรจุวิชากฎหมายเป็นวิชาเลือกในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายโดยตรง และมีการจัดทำแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายทุกๆ ห้าปี
จากนั้น คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปยังมหาศาลาประชาชน เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายเฉา เจี้ยนหมิง รองประธานคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสนี้ ได้เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับคณะกรรมาธิการการตรวจสอบและการยุติธรรม โดยมีนายหวัง เซิ่งหมิง รองประธานคณะกรรมาธิการให้การต้อนรับ และได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของสภาประชาชนแห่งชาติ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ และกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน

S__4988975

S__4988976

S__4988977

S__4988979

|  124 views

Leave a Comment

*

scroll to top