วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.ลำพูน

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.ลำพูน

มิถุนายน 12, 2018 3:11 pm by: Category: กิจกรรม สนช., สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดลำพูน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต ๑๒) ประกอบด้วย พลโท อำพน ชูประทุม และนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชนตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ดังนี้
– เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ลงพื้นที่ ณ บ้านแพะหนองห้า หมู่ ๑๓ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวิรัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ นายณฐกร ภัทรวนนท์ ปลัดอาวุโส และนายณัฐภัศ อะโนต๊ะ หัวหน้าทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ให้การต้อนรับ
สำหรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนต้องการได้รับการแก้ไข มีดังนี้
๑. เอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
๒. ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
๓. หอกระจายข่าวหมู่บ้าน
๔. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๕. การพัฒนากลุ่มอาชีพ
๖. ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ
๗. ปัญหาอื่นๆ ได้แก่ สวัสดิการของ อสม. เรื่องค่าตอบแทน และบัตรสวัสดิการของรัฐ
– เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่ 11 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ นายณฐกร ภัทรวนนท์ ปลัดอาวุโส และหัวหน้าทีมขับเคลื่อนฯ ให้การต้อนรับ
สำหรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนต้องการได้รับการแก้ไข มีดังนี้
๑. โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ไฟฟ้า ถนนสาธารณะ และน้ำประปา
๒. น้ำเพื่อการเกษตร
๓. การปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน
๔. ลานกีฬาต้านยาเสพติด
๕. พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เช่น มะม่วง ลำไย
๖. เงินเดือนที่ อสม. ยังไม่ได้รับ

S__12468228

S__12468234

S__12468320

S__12468323

|  170 views

Leave a Comment

*

scroll to top