วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. พลังงาน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้และการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ณ จังหวัดลพบุรี

กมธ. พลังงาน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้และการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ณ จังหวัดลพบุรี

มิถุนายน 12, 2018 3:31 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดลพบุรี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาเชิงบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการผลิต การใช้ และการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาและรับฟังภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนต้นน้ำ คือเกษตรกร ขั้นกลางน้ำ คือโรงงานผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง และขั้นปลายน้ำ คือผู้ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ จัดทำเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการและสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

71281

71282

71288

71305

|  165 views

Leave a Comment

*

scroll to top