วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๔ ฉบับ

โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๔ ฉบับ

มิถุนายน 12, 2018 7:03 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สัปดาห์นี้ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ จะมีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย ๑. ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. ๒. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ๓. ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ ๔. ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. …. จากนั้น จะมีการพิจารณาขอขยายเวลาร่าง พ.ร.บ. จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. …. ออกไปอีก ๖๐ วัน และร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกไปอีก ๓๐ วัน สำหรับในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีกระทู้ถามทั่วไป เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรี จากนั้น เป็นการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิป สนช. ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งมี ๕๕ มาตรา และมีกฎหมายลำดับรองที่ต้องตรา จำนวน ๒๓ ฉบับ ซึ่งจะเข้าในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

1528804367240

1528804369236

1528804374070

|  245 views

Leave a Comment

*

scroll to top