วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กมธ.การพาณิชย์ฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตกระดาษและเยี่ยมชมระบบรักษาความปลอดภัย ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

กมธ.การพาณิชย์ฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตกระดาษและเยี่ยมชมระบบรักษาความปลอดภัย ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

มิถุนายน 13, 2018 10:34 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ บริษัท Alizay Double A เมืองอลิเซ่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตกระดาษ การพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษ โดยกิจการดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Double A ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยโดยเป็นฐานการผลิตแห่งใหม่ รองรับการจำหน่ายกระดาษในกลุ่มยูโรป รวมถึงประเทศในกลุ่มแอฟริกา ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา ภายหลังได้มีการซื้อโรงผลิตเยื่อกระดาษและโรงไฟฟ้าชีวมวลจากรัฐบาลฝรั่งเศสเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการผลิตครบวงจร โดยโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแห่งนี้จะใช้ไม้มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝรั่งเศส ทำให้มีข้อได้เปรียบจากต้นทุนค่าพลังงานที่ลดลง ซึ่งถือเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษ และขยายตลาดในภูมิภาคนี้
     จากนั้น เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการได้เยี่ยมชมระบบรักษาความปลอดภัย การลงทะเบียน และการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบหนังสือเดินทาง การตรวจสอบใบหน้าบุคคล การสแกนเอกสารด้วยโทรศัพท์มือถือ และการจัดเก็บลายนิ้วมือ ที่บริษัท IDEMIA Identity & Security France ซึ่งระบบดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาก

S__19644537 S__19644517 S__19644447 S__19644438

|  193 views

Leave a Comment

*

scroll to top