วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑

มิถุนายน 14, 2018 9:45 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

1

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาโรคทางเดินหายใจในผู้สูงอายุ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญ ศาสตราจารย์กิตติพงศ์  มณีโชติสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มาให้ข้อมูล

ผลการพิจารณา

ปัญหาโรคทางเดินหายใจในผู้สูงอายุ เกิดขึ้นจากการที่บุคคล เมื่อมีอายุมากขึ้นจะทำให้เซลล์ในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ระดับเซลล์ สารพันธุกรรม และการเปลี่ยนแปลงแหล่งพลังงานในเซลล์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะประสานงานกันในเชิงบวก  โดยปกติอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายเมื่อสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จะทำให้ร่างกายได้รับผลกระทบ เช่น การถูกแสงแดด และทำให้เซลล์ในร่างกายเกิดความบกพร่องและต้องการการทดแทนเซลล์ใหม่ ซึ่งปกติเซลล์จะมีความสามารถในการแบ่งตัวเพื่อทดแทนเซลล์เก่าที่ตายแล้วหรือเซลล์ที่สึกหรอ แต่หากเซลล์ในร่างกายเกิดการเสื่อมหรือแก่ (Senescence) จะทำให้เซลล์ในร่างกายหยุดการแบ่งตัวและเกิดความสึกหรอ โดยที่ไม่มีเซลล์ใหม่มาทดแทน  อีกทั้งเซลล์ที่อยู่ในภาวะการเสื่อมและหยุดการแบ่งตัวจะมีกลไกที่ทำให้เกิดภาวะการอักเสบในร่างกายขึ้น เช่น หากเกิดการอักเสบที่ระบบปอดจะเกิดเป็นภาวะการอักเสบที่ไม่แสดงอาการใด ๆ (Low-grade inflammation) ทั้งในส่วนของอวัยวะและกระแสเลือด หากร่างกายควบคุมได้จะทำให้ผู้นั้นมี
สุขภาวะที่ดี (Healthy Aging) แต่หากการอักเสบมีการเพิ่มขึ้นโดยร่างกาย ไม่สามารถควบคุมได้ การอักเสบนั้นจะเกิดการทำลายอวัยวะต่าง ๆ สำหรับสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอีกประการ คือ ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย นับว่ามีส่วนสำคัญในการต่อสู้เชื้อโรคในร่างกายและมีส่วนที่ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายได้มากขึ้น
เช่นกัน  ทั้งนี้ ปัญหาเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน มี ๓ โรค ดังนี้
๑. โรคปอดติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลัน (Pneumonia)
๒. โรควัณโรค (Tuberculosis :TB)
๓. โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease : COPD)

2 3 4

 

 

|  113 views

Leave a Comment

*

scroll to top