วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » อนุฯ การจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลางฯ (กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน) เตรียมความพร้อมศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ. ชลบุรี และ จ. ระยอง

อนุฯ การจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลางฯ (กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน) เตรียมความพร้อมศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ. ชลบุรี และ จ. ระยอง

มิถุนายน 14, 2018 12:02 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทและการเตรียมความพร้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการรองรับการดำเนินโครงการเขคพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามนโยบายของรัฐบาล ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือประเด็นที่จะซักถามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ จะสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพในการให้บริการพื้นที่จ่ายไฟในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ในส่วนที่เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของทหารเรือว่า มีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ กฟภ. มีแนวทางรองรับการให้บริการประชาชนอย่างไร กรณีที่ทหารเรือมีศักยภาพการให้บริการไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะสอบถามเกี่ยวกับประเด็นของสายไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขหรือจัดระเบียบสายไฟฟ้าอย่างไรบ้าง รวมถึงการแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ

bb1 bb2

|  97 views

Leave a Comment

*

scroll to top