วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » อนุฯ รับเรื่องราวร้องทุกข์ (กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน) พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ดินทับซ้อน

อนุฯ รับเรื่องราวร้องทุกข์ (กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน) พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ดินทับซ้อน

มิถุนายน 14, 2018 12:14 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา
พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธาน คณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการ
การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ช่วยเหลือและติดตามการขอออกโฉนดที่ดินของผู้ร้องที่มีปัญหาทับซ้อนกับที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
โดยพิจารณาหนังสือแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาศรีสงคราม

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตาบลโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เกี่ยวกับการจัดทำประชาคมของราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อให้ความเห็นต่อการสร้างโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้หรือขยะในพื้นที่ โดยพิจารณาหนังสือตอบกลับของนายอำเภอสมุทรสาคร และพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานและความประพฤติของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้นำเสาปูนเข้าไปปักในที่ดินของผู้ร้อง และแสดงความ
เป็นเจ้าของในที่ดินดังกล่าว โดยพิจารณาหนังสือตอบกลับของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ab1 ab2 ab3 ab4

|  127 views

Leave a Comment

*

scroll to top